top of page

Dokumendid

Lastehoidu registreerimise avaldus

Lastehoiu vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lastehoid “Elsa ja Gusti juures” kodukord

Lastehoid puhkab 1.juuli - 31.juuli.

Viited:

https://iseteenindus.rae.ee/   

Rae valla lapsehoiuteenuse toetuse taotlus

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/422032016030?leiaKehtiv 

Rae valla lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused

bottom of page